fbpx
Explaining machine learning

Explaining machine learning

Explaining machine learning We just recently stumbled upon a mini-series from R2D3 (http://www.r2d3.us/), explaining machine learning with visuals instead of equations. It’s describing one of the most common introductory topics to machine learning: housing...
Kunstig intelligens og maskinlæring

Kunstig intelligens og maskinlæring

Kunstig intelligens og maskin læring Kunstig intelligens har blitt et buzzord. Mange snakker om det, men få vet hva det egentlig er. Kunstig intelligens i sin fulle form er når maskiner kan lære selv og ta i bruk denne lærdommen. Den ypperste form for kunstig...