fbpx

Kunstig intelligens og maskin læring

Kunstig intelligens har blitt et buzzord. Mange snakker om det, men få vet hva det egentlig er.

Kunstig intelligens i sin fulle form er når maskiner kan lære selv og ta i bruk denne lærdommen. Den ypperste form for kunstig intelligens er kognitiv læring, og det ligger ennå lagt frem i tid før selskaper er i stand til å levere dette. Både Facebook og Google har noe kunstig intelligens i tjenestene sine, og det er mye å hente på å beherske disse kanalene til fingerspissene.

Maskin læring er også en del av fagområdet kunstig intelligens. Maskin læring er algoritmer som utfører en handling basert på en viss mengde data. Når det tilføres ny data kan algoritmene optimalisere handlingen basert på den nye kunnskapen som tilføres datagrunnlaget.

Hent gevinster med teknologien

Å ta i bruk maskin læring i markedsføringen kan gi betydelige gevinster. Teknologien som ligger bak og driver kampanjene kan automatiseres og optimaliseres med maskin læring.
Maskin læring jobber tusenvis av ganger raskere enn det vi mennesker kan, og resultatene på en annonsekampanje vil bli bedre med den beste teknologien.

Bryt ned de første siloene

Innenfor markedsføring snakkes det mye om siloer. Det er enkelt å se resultatene fra Facebook kampanjen eller Google Ads, men hvilken av de to kanalene presterte egentlig best? Hva skjer med resultatene når programmatisk legges til i kanalvalget? Frem til nå har dette vært vrient å måle og forstå. Ordet attribusjon kommer fra psykologien hvor en ser på årsakssammenhenger mellom ulike omstendigheter. Attribusjon i markedsføringen ser på sammenhenger mellom kanalvalgene og hvordan de påvirker hverandre og totalresultatet. Markedsfører har savnet et slikt verktøy som hjelper dem til å plassere annonsene i riktig kanal støttet av riktig mediespend.

Veien videre

Fra nyttår leverer Nurofy en tjeneste for push-annonsering med attribusjon. Det er i første omgang Facebook og programmatisk som er koblet til løsningen, men flere kanaler vil kobles til tjenesten i løpet av 2020. For våre kunder betyr det at de kan umiddelbart hente gevinster fra ny teknologi etter hvert som nye funksjoner legges til. En god datastruktur er avgjørende for å drive skikkelig markedsføring, og dette er ingen quick-fix. Det tar tid å samle inn data og strukturere den på en måte som gir fordeler for selskapet. Målgrupper er forskjellige, og de skal behandles deretter. Selskapene som best forstår kundene, er de som vinner markedsandeler.

Vil du høre mer om hva vi holder på med?